Trine Lise Kamela Stjernholm


Office: Bergen, Norway

Email: tlkstjernholm@gmail.com

Telephone: +47 9294 3626

Website: www.regresjonsterapi-bergen.no

Trine Lise Kamela Stjernholm - Regressionsterapeut, Regression till Tidigare Liv - Bergen, Norvege

Jeg har administrativ bakgrunn fra Universitetet i Bergen, Informasjon, Personal, HMS mm, og av de siste 16 årene har jeg fordypet seg i sinnets muligheter gjennom meditasjon.

Jeg har innsett at min rolle består i å være en slags lærer, veileder og terapeut. Mine egne erfaringer og innsikter på veien hit gjør meg sikker på at dette er en rolle jeg har meldt meg «frivillig» til for dette livet. Jeg husket det bare ikke, før for noen år siden, når tiden var riktig…

Det er min intensjon og mitt genuine ønske å hjelpe mennesker til å finne sine egne svar – å finne harmoni, ro og balanse. Og jeg kan veilede deg og støtte deg på din vei hjem til deg selv. Hjelpe deg til å ha tillit til livet, å våge å gi slipp og flyte med. Fordi jeg har gått veien selv. Og fordi jeg har mange verktøy som kan hjelpe deg på veien.

Respekt, Glede og Nysgjerrighet står høyt på min liste over verdier. Dette kan komme deg tilgode ved at mine tilbud til deg antagelig stadig vil utvides og/eller forandres. Når du kommer til meg kan du være helt trygg på at jeg ivaretar dine intensjoner på best mulig måte, og at jeg aldri vil gå inn i endringsprosesser eller annet hos deg som du ikke selv uttrykkelig ønsker.

Husk; ingen har ønsker eller drømmer uten samtidig å være utstyrt med de nødvendige ressursene til å oppnå dem. Noen ganger har vi kanskje litt “startvansker” og trenger hjelp til sorteringsarbeid for å finne disse ressursene.

Hvis du føler du har behov for det, så har du sagt ja til å være “herre i eget hus” – å ta ansvar for å skape ditt eget liv – ved å oppsøke noen som kan lytte og være en slags igangsetter. Da er jeg her. Hvis du kan bruke meg.

I følge lov om alternativ behandling er det ikke tillat å gi lovnad om bedring eller helbredelse av noen sykdom. Men jeg gir veileding og støtte i prosess som hjelper den enkelte til å hjelpe seg selv.

“På livets virkelige reise er din egen intuisjon din eneste læremester” (Osho)

Høsten 2006 begynte jeg på en ett-årig utdannelse ved Past Life Regression Academy, i Oslo, med Andy Tomlinson som lærer. Jeg lærte hypno- og Regresjonsterapi og lærte hvilke store potensialer det lå i å bruke disse redskapene.

Mai 2007 tok jeg kurs i Reiki I og II. I 2008 grunnkurs og videregående kurs 2, i Theta Healing og inkamedisin. Våren 2012 gikk jeg et repetisjonskurs med Theta Healing I med Jonny Bårdvik. Juli 2008 tok jeg tilleggsutdannelse gjennom Past Life Regression Academy for Regresjon til “Livet mellom Livene” (Spirituell regresjon). Utdannelsen bygger på Michael Newtons lære.

I 2010 var jeg hos Pernille Ianev i København og lærte meg nye teknikker å jobbe med traumer og sjokk. Dr. Peter Levins lære. Somatic Experiencing/SE-metoden. Her jobber vi veldig sensitivt med kroppens nervesystem.

2012 var jeg på kurs hos Jonette Crowley i Bergen og lærte Soul Body Fusion ®, repiterte SBF ® i workshop hos Tove Norvoll juni 2012, også i Bergen.

Høsten 2013 Advanced Energy ved Andy Thomlinson (Past life Regression Academy, Dorset, England)

2015 Past Life Regression Therapy Workshop, v/ Brian L. Weiss, Roma

2016 5.4 og 7.4 The Power Within, Manifesting your dreams, Penny Francis (medium)

2016 22.4 og 23.4, Channelling med Janet Trelore

Jeg er medlem av:
Norsk Forbund For Regresjonsterapi
European Academy of Regression Therapy – Earth.
Registrert og godkjent healer i Norsk Spiritualist Forening Healerforbund (NSFH)
Registret og godkjent healer i Det Norske Healerforbundet
Spiritual Regression Therapy Association